Wartość nieruchomości a plany zagospodarowania przestrzennego

Ogromny wpływ na wartość nieruchomości w obrocie gospodarczym (obrocie nieruchomościami) mają plany zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nieruchomości będące przedmiotem tego obrotu nie są już zgodnie z nimi zagospodarowane (działki rolne, działki leśne, działki rekreacyjne etc.), to plan zagospodarowania opracowany przez gminę ma przeogromny wpływ na ich wartość. Plan ten determinuje możliwość zagospodarowania niezabudowanej i niezagospodarowanej działki. Przykładowo – jeśli na sprzedaż wystawiono działkę rekreacyjną, a gmina nie przewiduje możliwości stworzenia na tym terenie infrastruktury mieszkaniowej ani możliwości zmiany przeznaczenia działki i jej kwalifikacji – musimy liczyć się z tym, że na takiej działce nie będziemy mogli legalnie postawić domu. Przed zakupem nieruchomości (każdego rodzaju) warto to sprawdzić, bo plany zagospodarowania terenów autentycznie decydują o ich wartości. Gminy mogą je dowolnie kształtować, a jeśli zdecydujemy się kupić działkę na dom w terenie przeznaczonym pod rekreację – możemy mieć spore problemy z budową.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>