Od czego zależy wartość nieruchomości?

Jeśli nieruchomość, którą zamierzamy właśnie kupić na potrzeby mieszkaniowe lub nie, jest nieruchomością niezabudowaną i nie istnieje na niej żadna infrastruktura – wartość i końcowa cena nieruchomości będzie zależała przede wszystkim od jej powierzchni, ceny podobnych gruntów w najbliższej okolicy oraz od tego, jakie plany w stosunku do terenu, na którym dana nieruchomość leży, ma terenowy organ władzy, czyli de facto gmina. Najcenniejsze są nieruchomości budowlane, bo one mogą spełniać najwięcej funkcji, co do wszystkich innych typów nieruchomości istnieją poważne ograniczenia w kwestii możliwości ich zabudowy. Nieruchomości rolne i / lub działki rekreacyjne nie zawsze mogą zostać przekwalifikowane, dlatego planując budowę domu, należy przede wszystkim sprawdzić przeznaczenie kupowanej działki. Jeśli nie ma możliwości jej przekwalifikowania lepiej rozejrzeć się za inną lokalizacją, by zaoszczędzić sobie problemów i kłopotów, uniknąć straty czasu, a wielu przypadkach również straty pieniędzy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>