Jak kupować nieruchomości

Nieruchomości należy kupować bardzo ostrożnie. Nie chodzi nawet o kwestię zaufania sprzedawcy (choć oczywiście nie na zaufaniu należy opierać tak wartościowe transakcje), ale o kwestie, o których sprzedający nieruchomość nie zawsze może wiedzieć, jeśli wcześniej nie wykazał zainteresowania i nie sprawdził np. planu zagospodarowania przestrzennego lub księgi wieczystej nieruchomości pozostającej w jego dyspozycji. Na szczęście w przypadku tego typu dóbr trwałych o bardzo wysokiej wartości prawo jest dość szczegółowe i restrykcyjne i oferuje zarówno potencjalnym sprzedającym, jak i potencjalnym kupującym szereg instrumentów umożliwiających ustalenie stanu faktycznego nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. W razie wątpliwości każda z jej stron może odwołać się do fachowców np. do rzeczoznawcy majątkowego, który będzie w stanie rzetelnie i profesjonalnie wycenić kupowaną lub sprzedawaną nieruchomość. Usługi rzeczoznawców może są drogie, ale warto z nich korzystać – z rzeczoznawców rzeczywistych, nie automatów internetowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>