Student architektury czyli kto?

Architektura to bardzo wymagające i dość prestiżowe studia. Na pewno też, nie należą do najtańszych, ponieważ materiały do przygotowania makiet potrafią na prawdę sporo kosztować. Ale po kolei. Studia polegają na tym, aby młodych ludzi przygotować do zawodu architekta- czyli uczą przygotowywać koncepcję architektoniczną, zasad kompozycji przestrzennej, jak sporządzić i umieć odczytać rysunek budowlany oraz zasad geometrii wykreślnej czy podstawowych zasad panujących w fizyce i mechanice budowli. Do tego wszystkiego młody człowiek poznaje historię architektury, po kolei zapoznaje się z wszystkimi ważnymi stylami europejskimi i polskimi. Kiedyś większość prac wykonywało się odręcznie przy użyciu deski kreślarskiej, ostatnio jednak jak najwcześniej studenci posługują się programami wspierającymi projektowanie komputerowe takimi jak AutoCAD czy ArchiCAD. Na koniec każdego zadania projekt jest ubierany w odpowiednią szatę graficzną w postaci plansz, które powstają przy użyciu programów graficznych, i dopiero wydrukowane lub wyplotowane plansze przedstawia się do oceny.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>