Stan twojej nieruchomości a jej wartość

Stan nieruchomości jest bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników kształtujących ich wartość dla sprzedawcy i kupującego. Dotyczy to w równym stopniu nieruchomości zabudowanych, jak i niezabudowanych. O ile jednak w przypadku nieruchomości takich, jak domy czy mieszkania wiadomo, co należy wziąć pod uwagę, by je możliwie rzetelnie wycenić (przynajmniej w teorii, bo praktyka nie zawsze jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać), o tyle w przypadku nieruchomości niezabudowanych mogą pojawiać się pewne wątpliwości, bo czym mogą różnić się dwa, teoretycznie identyczne, kawałki ziemi? Mogą różnić się, i to bardzo. W tym przypadku ogromny wpływ na końcową cenę mogą mieć media dociągnięte do niezabudowanej działki. Jeśli takowe są doprowadzone – wartość nieruchomości może wzrosnąć. Podobnie, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego – jeśli działka teoretycznie może być działką budowlaną, ale najpierw należałoby ją przekwalifikować – stracimy, jeśli nie zrobimy tego sami, bo im lepiej przygotujemy nieruchomość pod sprzedaż, tym większej ceny możemy za nią żądać.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>