Przeznaczenie nieruchomości a jej wartość

To, że przeznaczenie nieruchomości decyduje o jej wartości, powinno być kwestią oczywistą i nie może budzić żadnych wątpliwości. Najdroższe są te budynki, budowle, czy działki, na które aktualnie istnieje popyt warunkowany albo ich przeznaczeniem (funkcjonalnością) albo położeniem. Pewne okolice są po prostu tanie, podczas gdy inne drogie. To zwykłe prawo rynkowe, którym rządzą się również nieruchomości. Co tak naprawdę wpływa na ich cenę, bo przecież na pewno nie są to kaprysy kupujących? Cena uzależniona jest od walorów funkcjonalnych, które w równym stopniu wynikają od sposobu zagospodarowania otoczenia, w którym znajduje się dana nieruchomość, jak i planów organów władzy terenowej (samorządowej – chodzi o gminy) co do zagospodarowania gruntów leżących na terenie, którym władają te organy. Gminy mają prawo, a wręcz obowiązek wykonywać plany zagospodarowania przestrzennego i w pewnym sensie muszą się ich trzymać, ale że władze gminne wybierane są przez obywateli, to społeczność ma wpływ na ich decyzje.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>