Modernistyczne tęsknoty międzywojenne

W okresie międzywojennym zapanowała nowa moda. Architekci zrozumieli, że nie mogą budować tak, jak do tej pory. Zmieniało się społeczeństwo, zmieniały się jego potrzeby. Architektura chciała czy nie chciała – musiała się temu podporządkować. Ponieważ trzeba było budować w miarę szybko i jednocześnie solidnie, zgodzono się, że wszelkie ozdobniki są zupełnie zbędne. Dom miał być przede wszystkim funkcjonalny. Dom miał przypominać wyglądem dom a nie średniowieczny zamek. Takie podejście pozwoliło na powstanie nowego ruchu architektonicznego, który nazwano modernizmem. Byli wśród zwolenników tego nurtu osoby, które twierdziły, że najlepszym pomysłem byłoby całkowite zburzenie dotychczasowych miast i budowa ich według nowych standardów. Takim radykałem był na przykład Le Corbuisier, który proponował zburzenie niektórych paryskich dzielnic. Na szczęście ten pomysł nie został zrealizowany. Wykwitem modernizmu były natomiast nowe dzielnice i nowe dom, budowane w nowoczesnym styl, a jednocześnie niezwykle funkcjonalne i przeznaczone dla nowych klas społecznych, którym też należało się godne życie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>