Księga wieczysta nieruchomości

Księga wieczysta nieruchomości jest podstawowym narzędziem umożliwiającym identyfikację praw do nieruchomości, uwidaczniającym jej stan formalno – prawny i ciążące na nieruchomości obciążenia. Przed każdą transakcją kupna – sprzedaży kupujący powinien wnikliwie przejrzeć księgę dla kupowanej nieruchomości i sprawdzić dokonane w niej wpisy. Robiąc to z możliwie minimalnym wyprzedzeniem przed dokonaniem finalizacji transakcji kupna – sprzedaży, kupujący może mieć niemal stuprocentową pewność, że wie wszystko na temat stanu prawnego kupowanej nieruchomości, w związku z tym zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Posiadanie księgi wieczystej jest bardzo przydatne z punktu widzenia potencjalnych kredytobiorców będących właścicielami nieruchomości. Dzięki temu łatwiej uzyskać kredyty hipoteczne, bo zabezpieczeniem kredytów tego typu jest właśnie hipoteka na nieruchomości. To jedno z najlepszych finansowych zabezpieczeń. Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy, i to sądy je przechowują. Ich stan (tj. dokonane wpisy) można sprawdzać właśnie w instytucjach sądowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>