Jak odbudowywano stolicę

O ile po drugiej wojnie światowej nasze władze nie przykładały do budownictwa mieszkaniowego szczególnej uwagi, o tyle stolicę trzeba było odbudować szybko i z ostentacją. Takie było założenie nowych władz, które chciały pokazać jak bardzo są przywiązane do tradycji i historii. Odbudowa stolicy ruszyła więc pełną parą. Zniszczenia powojenne były tak ogromne, że samo wywożenie gruzów zajęło kilka miesięcy. Choć odbudowa stolicy miała być posunięciem propagandowym, społeczeństwo tak na ten fakt nie patrzyło. Wszystkim zależało na odbudowie i po prostu do tego się zabrali, nie tylko zresztą sami warszawiacy. Na odbudowę miasta przeznaczano ogromne pieniądze, czasami kosztem innych miast i regionów. Z ogromną starannością odtworzono Starówkę. Miała być taka jak na obrazach Canaletta. Do samej odbudowy kamieniczek używano na przykład średniowiecznej cegły pochodzącej z obiektów rozsianych na całym terytorium Polski. Pozostałe dzielnice Warszawy nie były już tak staranie restaurowane. Zamierzano stworzyć nowoczesne i prężne miasto, nie miało to być odtworzenie przedwojennej urbanistyki.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>