Domy dla zwykłych ludzi

Pod koniec dziewiętnastego wieku miasta zaczynały pękać w szwach. Tak bardzo rozwinął się przemysł, że w miastach potrzeba było coraz więcej ludzi. Przybywali oni z okolicznych miejscowości, bo na wsi żyło się coraz trudniej, a miasto wydawało się bardziej perspektywiczne. Ci ludzie mieli oczywiście pracę, ale nie bardzo mieli gdzie mieszkać. Ze względu właśnie na nich zaczęło zmieniać się budownictwo mieszkaniowe w mieście. Zaczęły powstawać nowe kamienice. Oczywiście kamienice były budowane znacznie wcześniej. Ale były to kamienice, które zamieszkiwały pojedyncze osoby. W dziewiętnastym wieku zaczęły powstawać kamienice, w których były mieszkania na wynajem. Oczywiście w kamienicy zazwyczaj mieszkał także jej właściciel. Zazwyczaj zajmował mieszkania najbardziej reprezentacyjne, na drugim piętrze. Im wyżej tym mieszkania były mniejsze i przeznaczone dla biedniejszych mieszkańców. W suterenach zaś, w bardzo ciężkich warunkach zamieszkiwali najbiedniejsi. Kamienica miała własny wewnętrzny dziedziniec, na którym toczyło się codzienne życie mieszkańców.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>